ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಆರಿಸಿ

Google Chrome ಬಳಸಿದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ
ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ARC-ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಾ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸದಂತೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು.

ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು.

ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಆರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು.

ನಿಗದಿತ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿದರೆ, 'ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್‌ನ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ URL' ಮತ್ತು 'ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೈಪಾಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಲ್ಪವಿರಾಮದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು' ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು. ARC-ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ HTTP ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್‌ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ನೀವು .pac ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗೆ 'ಪ್ರಾಕ್ಸಿ .pac ಫೈಲ್‌ಗೆ URL' ನಲ್ಲಿ URL ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು.

ವಿವರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಭೇಟಿ ನೀಡಿ:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett.

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಆದೇಶ ಸಾಲಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು Google Chrome ಮತ್ತು ARC-ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು
ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಆರಿಸಿ


 1. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuedirect
 2. ಸ್ವಯಂ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valueauto_detect
 3. .pac ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuepac_script
 4. ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸು
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuefixed_servers
 5. ಸಿಸ್ಟಂ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuesystem


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)