Velg hvordan innstillinger for proxy-tjener angis

Lar deg spesifisere hvilken proxy-tjener som brukes av Google Chrome, og hindrer brukerne i å endre innstillingene for proxy-tjenere. ARC-apper kan også bruke denne proxy-tjeneren.

Hvis du velger å aldri bruke proxy-tjenere og alltid koble til direkte, ignoreres alle andre alternativer.

Hvis du velger at systeminnstillingene for proxy-tjenere skal brukes, ignoreres alle andre alternativer.

Hvis du velger at proxy-tjenere skal oppdages automatisk, ignoreres alle andre alternativer.

Hvis du velger at proxy-tjenermodusen med fast tjener skal brukes, kan du spesifisere flere alternativer i reglene for omgåelse av proxy-tjenere, mer konkret i «Adresse eller nettadresse for proxy-tjener» og «Kommadelt liste over regler for å omgå proxy-tjener». ARC-apper kan bare bruke den HTTP-proxy-tjeneren som har høyest prioritet.

Hvis du velger å bruke et .pac-skript for en proxy-tjener, må du spesifisere nettadressen til skriptet i «Nettadresse til en .pac-fil for proxy-tjener».

Du finner detaljerte eksempler her:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett.

Hvis du slår på denne innstillingen, ignorerer Google Chrome og ARC-apper alle proxy-tjenerrelaterte alternativer som spesifiseres fra kommandolinjen.

Hvis du ikke spesifiserer denne regelen, kan brukerne velge egne innstillinger for proxy-tjenere.


Støttes av: Microsoft Windows XP SP2 eller nyere
Velg hvordan innstillinger for proxy-tjener angis


 1. Aldri bruk mellomtjener
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuedirect
 2. Gjenkjenn mellomtjenerinnstillinger automatisk
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valueauto_detect
 3. Bruk et .pac-skript for mellomtjener
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuepac_script
 4. Bruk faste proxytjenere
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuefixed_servers
 5. Bruk systeminnstillingene for mellomtjener
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuesystem


chrome.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)