เลือกวิธีระบุการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ช่วยให้คุณสามารถระบุพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ Google Chrome ใช้ได้และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

หากคุณเลือกไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์และเชื่อมต่อโดยตรงทุกครั้ง ระบบจะไม่สนใจตัวเลือกอื่นๆ ทั้งหมด

หากคุณเลือกใช้การตั้งค่าพร็อกซีของระบบ ระบบจะไม่สนใจตัวเลือกอื่นๆ ทั้งหมด

หากคุณเลือกตรวจหาพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ ระบบจะไม่สนใจตัวเลือกอื่นๆ ทั้งหมด

หากคุณเลือกโหมดพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ตายตัว คุณสามารถระบุตัวเลือกอื่นๆ ใน "ที่อยู่หรือ URL ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์" และ "รายการกฎการข้ามพร็อกซีที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค" พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ HTTP ที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดเท่านั้นจึงจะพร้อมใช้งานสำหรับแอป ARC

หากคุณเลือกใช้สคริปต์พร็อกซี .pac คุณต้องระบุ URL ไปยังสคริปต์ใน "URL ไปยังไฟล์พร็อกซี .pac"

สำหรับตัวอย่างโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett

หากคุณเปิดใช้การตั้งค่านี้ Google Chrome และแอป ARC จะไม่สนใจตัวเลือกทั้งหมดที่เกี่ยวกับพร็อกซีที่ระบุไว้ในบรรทัดคำสั่ง

การไม่ตั้งค่านโยบายนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกการตั้งค่าพร็อกซีได้ด้วยตนเอง


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 หรือใหม่กว่า
เลือกวิธีระบุการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์


 1. ไม่ใช้พร็อกซี
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuedirect
 2. ตรวจหาการตั้งค่าพร็อกซีอัตโนมัติ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valueauto_detect
 3. ใช้สคริปต์พร็อกซี .pac
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuepac_script
 4. ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์แบบคงที่
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuefixed_servers
 5. ใช้การตั้งค่าพร็อกซีของระบบ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuesystem


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)