Địa chỉ hoặc URL của máy chủ proxy

Bạn có thể chỉ định URL của máy chủ proxy ở đây.

Chính sách này chỉ có hiệu lực nếu bạn đã chọn cài đặt proxy thủ công tại 'Chọn cách chỉ định cài đặt máy chủ proxy'.

Bạn không nên đặt chính sách này nếu bạn đã chọn bất kỳ chế độ nào khác để đặt chính sách proxy.

Để có thêm tùy chọn và các ví dụ cụ thể, hãy truy cập:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Địa chỉ hoặc URL của máy chủ proxy

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameProxyServer
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)