റിമോട്ട് ആക്‌സസ്സ് ഹോസ്റ്റുകൾക്കായി gnubby പ്രാമാണീകരണം അനുവദിക്കുക

ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വിദൂര ഹോസ്‌റ്റ് കണക്ഷനിലുടനീളം നുബ്ബി പ്രമാണീകരണ അഭ്യർത്ഥനകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും.

ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ കോൺഫിഗർചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിലോ, നുബ്ബി പ്രമാണീകരണ അഭ്യർത്ഥനകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടില്ല.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostAllowGnubbyAuth
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)