రిమోట్ ప్రాప్యత హోస్ట్‌ల కోసం gnubby ప్రామాణీకరణను అనుమతిస్తుంది

ఈ సెట్టింగ్ ప్రారంభించబడితే, gnubby ప్రామాణీకరణ అభ్యర్థనలు రిమోట్ హోస్ట్ కనెక్షన్‌లో ప్రాక్సీ చేయబడతాయి.

ఈ సెట్టింగ్ నిలిపివేయబడితే లేదా కాన్ఫిగర్ చేయబడకపోతే, gnubby ప్రామాణీకరణ అభ్యర్థనలు ప్రాక్సీ చేయబడవు.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 లేదా తర్వాత
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostAllowGnubbyAuth
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)