Định cấu hình tên miền được yêu cầu cho ứng dụng truy cập từ xa

Định cấu hình tên miền ứng dụng được yêu cầu sẽ được áp dụng cho ứng dụng truy cập từ xa và ngăn người dùng thay đổi tên miền đó.

Nếu cài đặt này được bật thì chỉ những ứng dụng từ miền đã chỉ định mới có thể kết nối với máy chủ.

Nếu cài đặt này bị tắt hoặc không được đặt thì chính sách mặc định cho loại kết nối sẽ được áp dụng. Đối với trợ giúp từ xa, cài đặt này sẽ cho phép các ứng dụng từ miền bất kỳ có thể kết nối với máy chủ; đối với quyền truy cập từ xa mọi lúc, chỉ chủ sở hữu máy chủ mới có thể kết nối.

Đồng thời, hãy xem RemoteAccessHostDomain.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Định cấu hình tên miền được yêu cầu cho ứng dụng truy cập từ xa

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostClientDomain
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)