தொலைநிலை அணுகல் ஹோஸ்ட்டின் பிழைத்திருத்தப் பதிப்புகளை கொள்கை மேலெழுதும்

தொலைநிலை அணுகல் ஹோஸ்ட்டின் பிழைத்திருத்தப் பதிப்புகளின் கொள்கைகளை மேலெழுதும்.

மதிப்பானது கொள்கை மதிப்புப் பிணைப்புகளில் கொள்கைப் பெயரின் JSON அகராதியாகப் பிரிக்கப்படும் .


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
தொலைநிலை அணுகல் ஹோஸ்ட்டின் பிழைத்திருத்தப் பதிப்புகளை கொள்கை மேலெழுதும்

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostDebugOverridePolicies
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)