રીમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટ્સ માટે આવશ્યક ડોમેન નામ ગોઠવે છે

આવશ્યક હોસ્ટ ડોમેન નામ ગોઠવે છે જે રીમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટ્સ પર લાગુ થશે અને વપરાશકર્તાઓને તેને બદલવાથી રોકે છે.

જો આ સેટિંગને સક્ષમ કરેલી છે, તો પછી હોસ્ટ્સ ફક્ત ઉલ્લેખિત ડોમેન નામ પર નોંધાયેલ એકાઉન્ટ્સનો જ ઉપયોગ કરીને શેર કરી શકાય છે.

જો આ સેટિંગ અક્ષમ કરેલી છે અથવા સેટ કરેલી નથી, તો પછી કોઈપણ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરીને હોસ્ટ્સ શેર કરી શકાય છે.

RemoteAccessHostClientDomain ને પણ જુઓ.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
રીમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટ્સ માટે આવશ્યક ડોમેન નામ ગોઠવે છે

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostDomain
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)