தொலைநிலை அணுகல் ஹோஸ்ட்களுக்கு தேவையான களப் பெயரை உள்ளமை

தொலைநிலை அணுகல் ஹோஸ்ட்களின் மீது பயன்படுத்த தேவைப்படும் ஹோஸ்ட் டொமைன் பெயரை உள்ளமைக்கும், மேலும் பயனர்கள் அதை மாற்றுவதிலிருந்து தடுக்கும்.

இந்த அமைப்பு இயக்கப்பட்டால், குறிப்பிட்ட டொமைன் பெயரில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கணக்குகளை மட்டும் பயன்படுத்தி ஹோஸ்ட்கள் பகிரப்படும்.

இந்த அமைப்பு முடக்கப்பட்டால் அல்லது அமைக்கப்படாவிட்டால், எந்தக் கணக்கைப் பயன்படுத்தியும் ஹோஸ்ட்களைப் பகிரலாம்.

RemoteAccessHostClientDomainஐயும் பார்க்கவும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
தொலைநிலை அணுகல் ஹோஸ்ட்களுக்கு தேவையான களப் பெயரை உள்ளமை

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostDomain
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)