Định cấu hình tên miền bắt buộc cho máy chủ truy cập từ xa

Định cấu hình tên miền ứng dụng được yêu cầu sẽ được áp dụng cho máy chủ truy cập từ xa và ngăn người dùng thay đổi tên miền đó.

Nếu cài đặt này được bật thì máy chủ chỉ có thể được chia sẻ bằng cách sử dụng tài khoản được đăng ký trên tên miền đã chỉ định.

Nếu cài đặt này bị tắt hoặc không được đặt thì máy chủ có thể được chia sẻ bằng cách sử dụng bất kỳ tài khoản nào.

Đồng thời, hãy xem RemoteAccessHostClientDomain.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Định cấu hình tên miền bắt buộc cho máy chủ truy cập từ xa

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostDomain
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)