રિમોટ ઍક્સેસ ક્લાઇન્ટ પ્રમાણીકરણ ટોકન માન્ય કરવા માટે URL

જો આ નીતિ સેટ કરવામાં આવી હોય, તો કનેક્શન સ્વીકારવા માટે, રિમોટ ઍક્સેસ ક્લાઇન્ટ તરફથી પ્રમાણીકરણ ટોકનને માન્ય કરવા માટે રિમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટ આ URLનો ઉપયોગ કરશે. RemoteAccessHostTokenUrl સાથે ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે.

આ સુવિધા હાલમાં સર્વર તરફથી અક્ષમ કરવામાં આવેલી છે.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
રિમોટ ઍક્સેસ ક્લાઇન્ટ પ્રમાણીકરણ ટોકન માન્ય કરવા માટે URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostTokenValidationUrl
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)