Uvijek prikaži sljedeće URL obrasce u okviru Google Chrome Frame

Prilagođava popis uzoraka URL-ova koje bi Google Chrome Frame uvijek trebao generirati.

Ako se to pravilo ne postavi, zadani će se ispunjivač upotrebljavati za sve web-lokacije određene pravilom "ChromeFrameRendererSettings".

Primjere uzoraka pogledajte na https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ili noviji
Uvijek prikaži sljedeće URL obrasce u okviru Google Chrome Frame

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\RenderInChromeFrameList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)