ఎల్లప్పుడు Google Chrome Frameలో ఈ క్రింది URL విధానాలాని రెండర్ చెయ్యి

ఎల్లప్పుడూ Google Chrome Frame ద్వారా అమలు చేయబడే URL నమూనాల జాబితాను అనుకూలీకరిస్తుంది.

ఈ విధానాన్ని సెట్ చేయకపోతే, 'ChromeFrameRendererSettings' విధానం ద్వారా పేర్కొనబడిన విధంగా అన్ని సైట్‌లకు డిఫాల్ట్ రెండరర్ ఉపయోగించబడుతుంది.

నమూనా ఉదాహరణల కోసం https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started చూడండి.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 లేదా తర్వాత
ఎల్లప్పుడు Google Chrome Frameలో ఈ క్రింది URL విధానాలాని రెండర్ చెయ్యి

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\RenderInChromeFrameList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)