แสดงรูปแบบ URL ต่อไปนี้ใน Google Chrome Frame

กำหนดรายการรูปแบบ URL ที่ควรแสดงผลโดย Google Chrome Frame ทุกครั้ง

หากไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้ ระบบจะใช้ตัวแสดงผลเริ่มต้นกับเว็บไซต์ทั้งหมดตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย "ChromeFrameRendererSettings"

สำหรับรูปแบบตัวอย่าง โปรดดูที่ https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 หรือใหม่กว่า
แสดงรูปแบบ URL ต่อไปนี้ใน Google Chrome Frame

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\RenderInChromeFrameList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)