ഹോസ്റ്റ് ബ്രൌസറില്‍ ഇനി പറയുന്ന URL പാറ്റേണുകള്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും റെന്‍ഡര്‍ ചെയ്യുക

ഹോസ്റ്റ് ബ്രൗസർ എല്ലായ്പ്പോഴും റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന URL പാറ്റേണുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കുക.

ഈ നയം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഡിഫോൾട്ട് റെൻഡറർ 'ChromeFrameRendererSettings' നയ പ്രകാരം എല്ലാ സൈറ്റുകൾക്കായും ഉപയോഗിക്കും.

ഉദാഹരണ പാറ്റേണുകൾക്കായി, https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started കാണുക.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
ഹോസ്റ്റ് ബ്രൌസറില്‍ ഇനി പറയുന്ന URL പാറ്റേണുകള്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും റെന്‍ഡര്‍ ചെയ്യുക

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\RenderInHostList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)