హోస్ట్ బ్రౌజర్‌లో ఎల్లప్పుడు క్రింది URL విధానాలని రెండర్ చెయ్యి

ఎల్లవేళలా హోస్ట్ బ్రౌజర్ ద్వారా అమలయ్యే URL నమూనాల జాబితాను అనుకూలీకరిస్తుంది.

ఈ విధానాన్ని సెట్ చేయకుంటే, అన్ని సైట్‌లకు 'ChromeFrameRendererSettings' విధానం ద్వారా పేర్కొన్న డిఫాల్ట్ రెండరర్ ఉపయోగించబడుతుంది.

ఉదాహరణ నమూనాల కోసం https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started చూడండి.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 లేదా తర్వాత
హోస్ట్ బ్రౌజర్‌లో ఎల్లప్పుడు క్రింది URL విధానాలని రెండర్ చెయ్యి

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\RenderInHostList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)