સ્ટાર્ટઅપ પર ક્રિયા

સ્ટાર્ટઅપ વખતે વર્તનને ઉલ્લેખિત કરવાની તમને મંજૂરી આપે છે.

જો તમે 'નવું ટેબ પૃષ્ઠ ખોલો' પસંદ કરો છો, તો જ્યારે તમે Google Chrome નો પ્રારંભ કરશો ત્યારે હંમેશાં નવું ટેબ પૃષ્ઠ ખુલશે.

જો તમે ‘છેલ્લું સત્ર પુનઃસ્થાપિત કરો' પસંદ કરો છો, તો જ્યારે છેલ્લી વાર Google Chrome બંધ કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે જે URL ખુલ્લાં હતાં તેને ફરીથી ખોલવામાં આવશે અને બ્રાઉઝિંગ સત્રને જે રીતે છોડવામાં આવ્યું હતું તે રીતે પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે.
આ વિકલ્પને પસંદ કરવાથી સત્રો પર આધાર રાખતી અથવા બહાર નીકળતી વખતે ક્રિયા કરતી કેટલીક સેટિંગ્સ (જેમ કે બહાર નીકળતી વખતે બ્રાઉઝિંગ ડેટા સાફ કરવો અથવા માત્ર-સત્ર કુકીઝ સાફ કરવી) અક્ષમ થાય છે.

જો તમે ‘URL ની સૂચિ ખોલો' પસંદ કરો છો, તો જ્યારે વપરાશકર્તા Google Chrome નો પ્રારંભ કરશે ત્યારે ‘સ્ટાર્ટઅપ વખતે ખોલવા માટેના URL' ની સૂચિ ખોલવામાં આવશે.

જો તમે આ સેટિંગ સક્ષમ કરો છો, તો વપરાશકર્તાઓ તેને Google Chrome માં બદલી કે ઓવરરાઇડ કરી શકતાં નથી.

આ સેટિંગને અક્ષમ કરવી એ તેને ગોઠવ્યાં વિના છોડવા બરાબર છે. વપરાશકર્તા હજીપણ તેને Google Chrome માં બદલવામાં સમર્થ હશે.

આ નીતિ સક્રિય નિર્દેશિકા ડોમેન સાથે ન જોડાયેલ
Windows આવૃત્તિઓ પર ઉપલબ્ધ નથી.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
સ્ટાર્ટઅપ પર ક્રિયા


 1. નવું ટૅબ પૃષ્ઠ ખોલો
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value5
 2. છેલ્લા સત્રને પુનઃસ્થાપિત કરો
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. URL ની સૂચિ ખોલો
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)