தொடக்கத்தில் திறக்கவேண்டிய URLகள்

'URLகளின் பட்டியலைத் திற' என்பது தொடங்கும் செயலாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், திறக்க வேண்டிய URLகளின் பட்டியலைக் குறிப்பிட நீங்கள் அனுமதிக்கப்படுவீர்கள். அமைக்கப்படாவிட்டால், தொடங்கும்போது, URL எதுவும் திறக்கப்படாது

'RestoreOnStartup' கொள்கையானது 'RestoreOnStartupIsURLs' என அமைக்கப்பட்டால் மட்டுமே இந்தக் கொள்கைச் செயல்படும்.

Active Directory களத்துடன் சேர்க்கப்படாத Windows நேர்வுகளில் இந்தக் கொள்கை இருக்காது.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
தொடக்கத்தில் திறக்கவேண்டிய URLகள்

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\RestoreOnStartupURLs
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)