Các URL được mở khi khởi động

Nếu 'Mở danh sách URL' được chọn là tác vụ khởi động, điều này sẽ cho phép bạn chỉ định danh sách URL được mở. Nếu không đặt tùy chọn này thì sẽ không có URL nào được mở khi khởi động.

Chính sách này chỉ hoạt động nếu chính sách 'RestoreOnStartup' được đặt thành 'RestoreOnStartupIsURLs'.

Chính sách này không áp dụng trên các phiên bản Windows không tham
gia vào miền Active Directory.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Các URL được mở khi khởi động

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended\RestoreOnStartupURLs
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)