தொடக்கத்தின்போதான செயல்

தொடங்கும் போது நடைபெற வேண்டிய செயல்பாட்டைக் குறிப்பிட உங்களை அனுமதிக்கும்.

'புதிய தாவல் பக்கத்தைத் திற' என்பதை நீங்கள் தேர்வுசெய்தால், Google Chrome ஐத் தொடங்கும் போது எப்போதும் புதிய தாவல் பக்கம் திறக்கப்படும்.

'கடைசி அமர்வை மீட்டெடு' என்பதைத் தேர்வுசெய்தால், Google Chrome
கடைசியாக மூடப்பட்ட போது திறந்திருந்த URLகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டு, உலாவி அமர்வு முடிக்கப்பட்ட அதே நிலையிலிருந்து மீட்டெடுக்கப்படும். இந்த விருப்பத்தேர்வைத் தேர்வுசெய்தால் அமர்வுகளைச் சார்ந்திருக்கும் சில அமைப்புகள் அல்லது வெளியேறும் போது நடைபெறும் (வெளியேறும் போது உலாவல் தரவை அழி அல்லது அமர்வுக்கான குக்கீகள் மட்டும் போன்ற) செயல்பாடுகளைச் செயல்படுத்தும் அமைப்புகள் முடக்கப்படும்.

'URLகளின் பட்டியலைத் திற' என்பதைத் தேர்வுசெய்தால், 'தொடங்கும் போது திறக்கப்பட வேண்டிய URLகள்' என்னும் பட்டியல் Google Chrome ஐப் பயனர் தொடங்கும்போது திறக்கப்படும்.

இந்த அமைப்பை இயக்கினால், பயனர்களால் அதனை Google Chrome இல் மாற்றவோ மேலெழுதவோ முடியாது.

இந்த அமைப்பை முடக்குவது அதனை உள்ளமைக்காமல் விடுவதற்கு இணையானதாகும். பயனரால் அதனை Google Chrome இல் மாற்ற முடியும்.

Active Directory களத்துடன் சேர்க்கப்படாத Windows நேர்வுகளில் இந்தக் கொள்கை இருக்காது.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
தொடக்கத்தின்போதான செயல்


 1. புதிய தாவல் பக்கத்தைத் திற
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value5
 2. கடைசி அமர்வை மீட்டமை
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. URL களின் பட்டியலைத் திற
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
  Value NameRestoreOnStartup
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)