Hạn chế người dùng được phép đăng nhập vào Google Chrome

Có chứa biểu thức chính quy được sử dụng để xác định người dùng nào có thể đăng nhập vào Google Chrome.

Lỗi thích hợp sẽ được hiển thị nếu người dùng cố đăng nhập bằng tên người dùng không khớp với mẫu này.

Nếu chính sách này không được thiết lập hoặc để trống, thì bất kỳ người dùng nào cũng có thể đăng nhập vào Google Chrome.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Hạn chế người dùng được phép đăng nhập vào Google Chrome

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRestrictSigninToPattern
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)