Versió TLS mínima alternativa

Advertiment: a partir de la versió 52 (cap al setembre de 2016), aquesta política deixarà de funcionar i la versió alternativa de TLS ja no estarà disponible a Google Chrome.

Abans, quan un protocol d'enllaç de TLS fallava, Google Chrome provava d'establir de nou la connexió amb una versió anterior de TLS per solucionar els errors dels servidors HTTPS. Aquesta opció configura la versió en què es detindrà el procés alternatiu. Si un servidor negocia correctament les versions (és a dir, sense interrompre la connexió), aquesta opció no s'aplica. En qualsevol cas, la connexió que en resulti ha de complir la política SSLVersionMin.

Si aquesta política no es configura o s'hi estableix el valor "tls1.2", Google Chrome ja no segueix el procés alternatiu. Tingueu en compte que aquesta configuració no desactiva la compatibilitat amb versions anteriors de TLS, sinó que només defineix si Google Chrome evita els servidors amb errors que no puguin negociar correctament les versions.

Si cal mantenir la compatibilitat amb un servidor amb errors, es pot establir el valor "tls1.1" a la política. És un recurs temporal que no treu la necessitat de reparar el servidor ràpidament.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 o una versió posterior
Versió TLS mínima alternativa


 1. TLS 1.1
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionFallbackMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.1
 2. TLS 1.2
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionFallbackMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)