மாற்றப்படக்கூடிய குறைந்தபட்ச TLS பதிப்பு

எச்சரிக்கை: பதிப்பு 52க்குப் பின் (செப்டம்பர் 2016 அளவில்) Google Chrome இலிருந்து TLS பதிப்பு மாற்றம் அகற்றப்படும், அதற்குப் பிறகு இந்தக் கொள்கை செயல்படுவது நின்றுவிடும்.

முன்னர், TLS தகவல் பரிமாற்றத்தைச் செய்ய முடியாத போது, HTTPS சேவையகங்களில் உள்ள பிழைகளைத் திருத்தும் பொருட்டு TLS இன் குறைவான பதிப்புடன் இணைக்க Google Chrome மீண்டும் முயற்சிக்கும். இந்த மாற்றச் செயல்முறை நிறுத்தப்பட வேண்டிய பதிப்பை இந்த அமைப்பு உள்ளமைக்கும். சேவையகமானது பதிப்புத் தகவல் பரிமாற்றத்தைச் சரியாகச் செயல்படுத்தினால் (அதாவது, இணைப்பைத் துண்டிக்காமல்) இந்த அமைப்பு பயன்படுத்தப்படாது. எப்படியிருந்தாலும், தீர்வு செய்யப்படும் இணைப்பானது SSLVersionMin உடன் தொடர்ந்து இணக்கமாக இருக்க வேண்டும்.

இந்தக் கொள்கை உள்ளமைக்கப்படாவிட்டால் அல்லது "tls1.2" என அமைக்கப்பட்டால், இனி Google Chrome இந்த மாற்றத்தை மேற்கொள்ளாது. ஆனால் பதிப்புகளுடன் சரியாக தகவல் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ள முடியாத பிழையான சேவையகங்களுடன் Google Chrome இயங்க முடியுமா என்பது மட்டுமே மாறுமே தவிர, பழைய TLS பதிப்புகளுக்கான ஆதரவு முடக்கப்படாது என்பதை மனதில் கொள்ளவும்.

அல்லது, பிழையான சேவையகத்துடன் இணக்கத்தன்மையாக இருக்க வேண்டும் என்றால், இந்தக் கொள்கையை "tls1.1" என அமைக்கலாம். இது ஒரு இடைக்கால நடவடிக்கையாகும், சேவையகத்தை விரைவில் சரிசெய்ய வேண்டும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
மாற்றப்படக்கூடிய குறைந்தபட்ச TLS பதிப்பு


 1. TLS 1.1
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionFallbackMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.1
 2. TLS 1.2
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionFallbackMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)