‏جدیدترین نسخه «لایه سوکت‌های امن» (SSL) فعال شد

‏هشدار: خط‌مشی جدیدترین نسخه «امنیت لایه انتقال» (TLS) به‌طور کامل از نسخه حدود ۶۶ Google Chrome (حدود فوریه ۲۰۱۸) برداشته می‌شود.

اگر این خط‌مشی پیکربندی نشود، Google Chrome از جدیدترین نسخه پیش‌فرض استفاده می‌کند.

درغیر‌ این‌صورت، ممکن است روی یکی از مقادیر «tls1.2» یا «tls1.3» تنظیم شود. پس از تنظیم شدن، Google Chrome از نسخه‌های «لایه سوکت‌های امن»/«امنیت لایه انتقال» (SSL/TLS) بالاتر از نسخه تعیین‌شده استفاده نمی‌کند. مقدار ناشناس، نادیده گرفته می‌شود.


Supported on: ‏Microsoft Windows XP SP2 یا بالاتر
‏جدیدترین نسخه «لایه سوکت‌های امن» (SSL) فعال شد


 1. TLS 1.2
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMax
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.2
 2. امنیت لایه انتقال ۱.۳
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMax
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)