Đã bật phiên bản SSL tối thiểu

Cảnh báo: Hỗ trợ SSLv3 sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi Google Chrome sau phiên bản 43 (khoảng tháng 7 năm 2015), đồng thời chính sách này cũng sẽ bị xóa.

Nếu chính sách này không được định cấu hình thì Google Chrome sẽ sử dụng phiên bản tối thiểu mặc định là SSLv3 trong Google Chrome 39 và TLS 1.0 trong các phiên bản mới hơn.

Ngoài ra, chính sách này có thể được đặt thành một trong các giá trị sau: "sslv3", "tls1", "tls1.1" hoặc "tls1.2". Khi được đặt, Google Chrome sẽ không sử dụng các phiên bản SSL/TLS nhỏ hơn phiên bản đã chỉ định. Giá trị không xác định sẽ bị bỏ qua.

Lưu ý rằng, dù số lớn hơn nhưng "sslv3" là phiên bản cũ hơn "tls1".


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Đã bật phiên bản SSL tối thiểu


 1. SSL 3.0
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuessl3
 2. TLS 1.0
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1
 3. TLS 1.1
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.1
 4. TLS 1.2
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)