ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ವಿಸ್ತರಿತ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೊಂದಿಸುವುದರಿಂದ Google ಸರ್ವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಭದ್ರತೆ ದೋಷಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ SSL ದೋಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameSafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)