శోధన సిఫార్సులని ప్రారంభించు

Google Chrome ఓమ్నిపెట్టెలో శోధన సూచనలను ప్రారంభిస్తుంది మరియు ఈ సెట్టింగ్‌ను మార్చకుండా వినియోగదారును నిరోధిస్తుంది.

మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను ప్రారంభిస్తే, శోధన సూచనలు ఉపయోగించబడతాయి.

మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను నిలిపివేస్తే, శోధన సూచనలు ఎప్పటికీ ఉపయోగించబడవు.

మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను ప్రారంభించినా లేదా నిలిపివేసినా, ఈ సెట్టింగ్‌ను Google Chromeలో వినియోగదారులు మార్చలేరు లేదా భర్తీ చేయలేరు.

ఈ విధానాన్ని సెట్ చేయకుండా వదిలేస్తే, ఇది ప్రారంభించబడుతుంది కానీ వినియోగదారు దీన్ని మార్చగలరు.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 లేదా తర్వాత
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameSearchSuggestEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)