கருவிப்பட்டியில் முகப்புப் பொத்தானைக் காண்பி

Google Chrome இன் கருவிப்பட்டியில் முகப்புப் பொத்தானைக் காண்பிக்கிறது. இந்த அமைப்பை இயக்கினால், முகப்புப் பொத்தான் எப்போதும் காண்பிக்கப்படும். இந்த அமைப்பை முடக்கினால், முகப்புப் பொத்தான் எப்போதும் காண்பிக்கப்படாது. இந்த அமைப்பை இயக்கினால் அல்லது முடக்கினால், Google Chrome இல் பயனர்கள் இந்த அமைப்பை மாற்றவோ அல்லது மீறவோ முடியாது. இந்தக் கொள்கையை அமைக்காமல் விடுதல், முகப்புப் பொத்தானை காண்பிக்க வேண்டுமா அல்லது வேண்டாமா என்பதைத் தேர்வு செய்ய பயனரை அனுமதிக்கும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameShowHomeButton
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)