கண்காணிக்கப்படும் பயனர்களின் உருவாக்கத்தை இயக்கு

தவறு என அமைக்கப்பட்டால், இந்தப் பயனர் உருவாக்கும் கண்காணிக்கப்படும் பயனர் முடக்கப்படுவார். ஏற்கனவே உள்ள கண்காணிக்கப்படும் பயனர்கள் அனைவரும் தொடர்ந்து இருப்பார்கள்.

சரி என அமைக்கப்பட்டால் அல்லது உள்ளமைக்கப்படாவிட்டால், இந்தப் பயனரால் கண்காணிக்கப்படும் பயனர்கள் உருவாக்கப்பட்டு நிர்வகிக்கப்படுவார்கள்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameSupervisedUserCreationEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)