పర్యవేక్షించబడే వినియోగదారుల రూపకల్పనను ప్రారంభించండి

తప్పుకు సెట్ చేస్తే, ఈ వినియోగదారు యొక్క పర్యవేక్షించబడే-వినియోగదారు సృష్టి నిలిపివేయబడుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న పర్యవేక్షించబడే వినియోగదారులు ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉంటారు.

ఒప్పుకు సెట్ చేస్తే లేదా కాన్ఫిగర్ చేయకపోతే, పర్యవేక్షించబడే వినియోగదారులు ఈ వినియోగదారు ద్వారా సృష్టించబడతారు మరియు నిర్వహించబడతారు.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 లేదా తర్వాత
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameSupervisedUserCreationEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)