અસમર્થિત OS ચેતવણીને બંધ કરો

જ્યારે Google Chrome એવા કમ્પ્યુટર અથવા ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર ચાલી રહ્યું હોય કે જે હવે સમર્થિત નથી, તો ત્યારે દેખાતી ચેતવણીને બંધ કરે છે.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameSuppressUnsupportedOSWarning
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)