Tắt đồng bộ hóa dữ liệu với Google

Tắt đồng bộ hóa dữ liệu trong Google Chrome bằng dịch vụ đồng bộ hóa do Google lưu trữ và không cho người dùng thay đổi cài đặt này.

Nếu bạn bật cài đặt này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt này trong Google Chrome.

Nếu chính sách này chưa được đặt, Google Sync sẽ khả dụng để người dùng chọn có sử dụng dịch vụ này hay không.

Để tắt hoàn toàn Google Sync, bạn nên tắt dịch vụ Google Sync trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameSyncDisabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)