ಅನುವಾದವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು

ಸಮಗ್ರಗೊಳಿಸಿದ Google Translate ಸೇವೆಯನ್ನು Google Chrome ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಾಗ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪುಟವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಲು ಸಮಗ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಪರಿಕರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು Google Chrome ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಅನುವಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು Google Chrome ರಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameTranslateEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)