Επιτρέπει την πρόσβαση σε μια λίστα με διευθύνσεις URL

Επιτρέπει την πρόσβαση στις διευθύνσεις URL που περιλαμβάνονται στη λίστα, ως εξαιρέσεις στη λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων URL.

Ανατρέξτε στην περιγραφή της πολιτικής λίστας αποκλεισμένων διευθύνσεων URL για τη μορφή των καταχωρίσεων αυτής της λίστας.

Αυτή η πολιτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα εξαιρέσεων σε περιοριστικές λίστες αποκλεισμένων. Για παράδειγμα, μπορεί να προστεθεί στη λίστα αποκλεισμένων ο χαρακτήρας "*" για τον αποκλεισμό όλων των αιτημάτων και αυτή η πολιτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτρέπεται η πρόσβαση σε μια περιορισμένη λίστα διευθύνσεων URL. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα εξαιρέσεων σε ορισμένα σχήματα, υποτομείς άλλων τομέων, θύρες ή συγκεκριμένες διαδρομές.

Το πιο συγκεκριμένο φίλτρο θα καθορίζει αν μια διεύθυνση URL βρίσκεται στη λίστα επιτρεπόμενων ή αποκλεισμένων. Η λίστα επιτρεπόμενων προηγείται της λίστας αποκλεισμένων.

Αυτή η πολιτική περιορίζεται στις 1.000 καταχωρίσεις. Οι επιπλέον καταχωρίσεις θα αγνοούνται.

Αν αυτή η πολιτική δεν οριστεί, δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις στη λίστα αποκλεισμένων από την πολιτική "URLBlacklist".


Υποστηρίζεται σε: Microsoft Windows XP SP2 ή νεότερη έκδοση
Επιτρέπει την πρόσβαση σε μια λίστα με διευθύνσεις URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\URLWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)