Ger åtkomst till en lista med webbadresser

Tillåter åtkomst till de webbadresser som anges, som undantag till svartlistan för webbadresser.

Formatet för poster i listan beskrivs i policyn för svartlistade webbadresser.

Den här policyn kan användas som undantag till restriktiva svartlistor. Du kan till exempel svartlista * för att blockera alla begäranden och sedan tillåta åtkomst till ett begränsat antal webbadresser med den här policyn. Den kan användas för att öppna undantag till vissa scheman, underdomäner till andra domäner, portar eller specifika sökvägar.

Det mest specifika filtret avgör om en webbadress är blockerad eller tillåten. Vitlistan har företräde framför svartlistan.

Den här policyn är begränsad till 1 000 poster. Efterföljande poster ignoreras.

Om den här policyn inte anges görs inga undantag från policyn URLBlacklist.


Stöds på: Microsoft Windows XP SP2 eller senare
Ger åtkomst till en lista med webbadresser

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\URLWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)