Cho phép truy cập vào danh sách các URL

Cho phép truy cập vào các URL đã liệt kê, ngoại trừ danh sách đen URL.

Xem mô tả về chính sách danh sách đen URL để biết định dạng của các mục nhập trong danh sách này.

Có thể sử dụng chính sách này để mở ngoại lệ ra danh sách đen giới hạn. Ví dụ: '*' có thể bị liệt vào danh sách đen để chặn tất cả các yêu cầu và có thể sử dụng chính sách này để cho phép truy cập vào danh sách các URL giới hạn. Có thể sử dụng chính sách này để mở ngoại lệ ra các giao thức nhất định, miền phụ của các miền khác, cổng hoặc đường dẫn cụ thể.

Bộ lọc cụ thể nhất sẽ xác định xem URL bị chặn hay được cho phép. Danh sách trắng được ưu tiên hơn so với danh sách đen.

Chính sách này được giới hạn đến 1000 mục nhập; các mục nhập tiếp theo sẽ bị bỏ qua.

Nếu không thiết lập chính sách này, sẽ không có ngoại lệ nào cho danh sách đen từ chính sách 'URLBlacklist'.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Cho phép truy cập vào danh sách các URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\URLWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)