Ange katalog för användardata

Konfigurerar den katalog som Google Chrome använder för att lagring av användardata.

Om du ställer in den här policyn använder Google Chrome den angivna katalogen, oavsett om användare har angett flaggan --user-data-dir eller inte. Undvik dataförlust eller oväntade fel genom att inte ställa in den här policyn på volymens rotkatalog eller på en katalog som används i andra syften eftersom Google Chrome hanterar dess innehåll.

En lista över de variabler som kan användas finns på https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.

Om den här policyn inte ställs in används profilens standardsökväg och användaren kan åsidosätta den med kommandoradsflaggan --user-data-dir.


Stöds på: Microsoft Windows XP SP2 eller senare
Ange katalog för användardata

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameUserDataDir
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)