Các URL sẽ được cấp quyền truy cập thiết bị quay video mà không cần phải hiển thị lời nhắc

Mẫu trong danh sách này sẽ được đối sánh dựa trên nguồn gốc bảo mật
của URL yêu cầu. Nếu không tìm thấy mẫu phù hợp, quyền truy cập
vào thiết bị ghi âm sẽ được cấp mà không cần lời nhắc.

LƯU Ý: Cho đến phiên bản 45, chính sách này chỉ được hỗ trợ trong chế độ Kiosk.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Các URL sẽ được cấp quyền truy cập thiết bị quay video mà không cần phải hiển thị lời nhắc

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\VideoCaptureAllowedUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)