Περιορίστε το εύρος των τοπικών θυρών UDP που χρησιμοποιούνται από το WebRTC

Εάν οριστεί αυτή η πολιτική, το εύρος της θύρας UDP που χρησιμοποιείται από το WebRTC περιορίζεται στο καθορισμένο διάστημα θύρας (περιλαμβάνονται τα τελικά σημεία).

Εάν δεν οριστεί αυτή η πολιτική ή εάν οριστεί σε κενή συμβολοσειρά ή μη έγκυρο εύρος θυρών, το WebRTC επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε διαθέσιμη τοπική θύρα UDP.


Υποστηρίζεται σε: Microsoft Windows XP SP2 ή νεότερη έκδοση
Περιορίστε το εύρος των τοπικών θυρών UDP που χρησιμοποιούνται από το WebRTC

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameWebRtcUdpPortRange
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)