Längsta fördröjning av hämtning efter en ogiltigförklarad policy

Anger den längsta fördröjningen i millisekunder mellan att en ogiltigförklaring av policyn tas emot och att den nya policyn hämtas från tjänsten för enhetshantering.

Om den här policyn anges åsidosätts standardvärdet 5 000 millisekunder. Giltiga värden för den här policyn ligger i intervallet från 1 000 (1 sekund) till 300 000 (5 minuter). Värden utanför detta intervall kommer att fästas vid respektive gräns.

Om policyn inte anges använder Google Chrome standardvärdet 5 000 millisekunder.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Längsta fördröjning av hämtning efter en ogiltigförklarad policy:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameMaxInvalidationFetchDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)