Kiểm soát việc bật NTLM làm giao thức xác thực cho các điểm kết nối SMB

Chính sách này kiểm soát liệu tính năng Chia sẻ tệp trong mạng cho Google Chrome OS có sử dụng NTLM để xác thực hay không.

Khi bạn đặt chính sách này thành True, NTLM sẽ được dùng để xác thực cho các mục chia sẻ SMB nếu cần.
Khi bạn đặt chính sách này thành False, việc xác thực bằng NTLM cho các mục chia sẻ SMB sẽ bị tắt.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì tùy chọn cài đặt mặc định sẽ bị tắt cho người dùng do doanh nghiệp quản lý và được bật cho người dùng không được quản lý.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNTLMShareAuthenticationEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)