Systeemeigen printer

Hiermee wordt een lijst met printers geconfigureerd.

Met dit beleid kunnen beheerders hun gebruikers voorzien van printerconfiguraties.

display_name en description zijn vrije tekenreeksen die kunnen worden aangepast om de printerselectie te vereenvoudigen. manufacturer en model zijn bedoeld om de printeridentificatie door eindgebruikers te vereenvoudigen. Ze staan voor de fabrikant en het model van de printer. uri moet een adres zijn dat bereikbaar is vanaf een clientcomputer, inclusief scheme, port en queue. uuid is optioneel. Als de waarde is opgegeven, wordt deze gebruikt om zeroconf-printers te dedupliceren.

effective_model moet de naam van de printer bevatten of autoconf moet zijn ingesteld op 'true'. Printers met beide of geen van de eigenschappen worden genegeerd.

De instellingen van de printer worden voltooid wanneer de printer voor het eerst wordt gebruikt. PPD's worden pas gedownload wanneer de printer wordt gebruikt. Daarna worden veelgebruikte PPD's opgeslagen in het cachegeheugen.

Dit beleid is niet van invloed op de mogelijkheid van gebruikers om printers op afzonderlijke apparaten in te stellen. Het is bedoeld als aanvulling op de printerinstellingen van afzonderlijke gebruikers.

Voor apparaten die via Active Directory worden beheerd, ondersteunt dit beleid de uitbreiding van ${MACHINE_NAME[,pos[,count]]} naar de naam van de Active Directory-machine of naar een subtekenreeks daarvan. Als de machinenaam bijvoorbeeld CHROMEBOOK is, wordt ${MACHINE_NAME,6,4} vervangen door de vier tekens vanaf de zesde positie, oftewel BOOK. Houd er rekening mee dat de positie op nul is gebaseerd.

Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=NativePrinters voor meer informatie over schema en indeling.

Voorbeeldwaarde:

{ "display_name": "Color Laser", "description": "The printer next to the water cooler.", "manufacturer": "Printer Manufacturer", "model": "Color Laser 2004", "uri": "ipps://print-server.intranet.example.com:443/ipp/cl2k4", "uuid": "1c395fdb-5d93-4904-b246-b2c046e79d12", "ppd_resource": { "effective_model": "Printer Manufacturer ColorLaser2k4", "autoconf": false } }

Ondersteund op: Microsoft Windows 7 of later

Systeemeigen printer

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\NativePrinters
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Beheersjablonen (computers)

Beheersjablonen (gebruikers)