การพิมพ์ดั้งเดิม

กำหนดค่ารายการเครื่องพิมพ์

นโยบายนี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้ผู้ใช้ของตนได้

display_name และ description เป็นสตริงรูปแบบอิสระที่ปรับแต่งได้เพื่อการเลือกเครื่องพิมพ์ที่ง่ายขึ้น manufacturer และ model ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางระบุเครื่องพิมพ์ได้โดยง่าย ด้วยการแสดงชื่อผู้ผลิตและรุ่นของเครื่องพิมพ์ uri ควรเป็นที่อยู่ที่เข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ของลูกค้า รวมถึง scheme, port และ queue คุณจะระบุ uuid หรือไม่ก็ได้ หากระบุ ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อช่วยกรองเครื่องพิมพ์ zeroconf ที่ซ้ำกันออก

effective_model ควรมีชื่อเครื่องพิมพ์ หรือควรตั้งค่า autoconf เป็น "จริง" ระบบจะไม่สนใจเครื่องพิมพ์ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ทั้ง 2 รายการหรือไม่มีเลย

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อใช้เครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก จะไม่มีการดาวน์โหลด PPD จนกว่าจะมีการใช้เครื่องพิมพ์ หลังจากนั้น ระบบจะเก็บ PPD ที่ใช้บ่อยไว้ในแคช

นโยบายนี้ไม่มีผลต่อความสามารถของผู้ใช้ในการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ในอุปกรณ์ใดๆ แต่เป็นเพียงนโยบายเพิ่มเติมสำหรับการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ของผู้ใช้แต่ละราย

สำหรับอุปกรณ์ที่จัดการโดย Active Directory นโยบายนี้รองรับการขยาย ${MACHINE_NAME[,pos[,count]]} ในชื่อเครื่อง Active Directory หรือสตริงย่อย ตัวอย่างเช่น หากชื่อเครื่องคือ CHROMEBOOK ระบบก็จะแทนที่ ${MACHINE_NAME,6,4} ด้วยอักขระ 4 ตัวที่เริ่มหลังจากตำแหน่งที่ 6 นั่นคือ BOOK โปรดทราบว่าตำแหน่งจะเริ่มนับจากศูนย์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคีมาและการจัดรูปแบบได้ที่ https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=NativePrinters

ค่าตัวอย่าง:

{ "display_name": "Color Laser", "description": "The printer next to the water cooler.", "manufacturer": "Printer Manufacturer", "model": "Color Laser 2004", "uri": "ipps://print-server.intranet.example.com:443/ipp/cl2k4", "uuid": "1c395fdb-5d93-4904-b246-b2c046e79d12", "ppd_resource": { "effective_model": "Printer Manufacturer ColorLaser2k4", "autoconf": false } }

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

การพิมพ์ดั้งเดิม

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\NativePrinters
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)