Chính sách truy cập vào cấu hình máy in.

Kiểm soát máy in người dùng được phép sử dụng từ NativePrintersBulkConfiguration.

Chỉ định chính sách truy cập dùng cho cấu hình máy in số lượng lớn. Nếu bạn chọn AllowAll, thì tất cả máy in sẽ hiển thị. Nếu bạn chọn BlacklistRestriction, thì NativePrintersBulkBlacklist sẽ dùng để hạn chế truy cập vào các máy in đã chỉ định. Nếu bạn chọn WhitelistPrintersOnly, thì NativePrintersBulkWhitelist sẽ chỉ chỉ định những máy in có thể chọn được.

Nếu bạn chưa đặt chính sách này, thì AllowAll sẽ là tùy chọn mặc định.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Chính sách truy cập vào cấu hình máy in.


 1. Tất cả các máy in đều hiển thị trừ những máy in trong danh sách cấm.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameNativePrintersBulkAccessMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Chỉ những máy in trong danh sách cho phép mới hiển thị với người dùng
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameNativePrintersBulkAccessMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Cho phép tất cả các máy in của tệp cấu hình.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameNativePrintersBulkAccessMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)