นโยบายการเข้าถึงการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์

ควบคุมว่าผู้ใช้จะใช้งานเครื่องพิมพ์จาก NativePrintersBulkConfiguration เครื่องใดได้บ้าง

กำหนดนโยบายการเข้าถึงที่ใช้สำหรับการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์จำนวนมาก ถ้าเลือก AllowAll ระบบจะแสดงเครื่องพิมพ์ทั้งหมด ถ้าเลือก BlacklistRestriction ระบบจะใช้ NativePrintersBulkBlacklist เพื่อจำกัดการเข้าถึงเครื่องพิมพ์ที่ระบุไว้ในนั้น ถ้าเลือก WhitelistPrintersOnly ระบบจะใช้ NativePrintersBulkWhitelist ซึ่งระบุเฉพาะเครื่องพิมพ์ที่เลือกใช้งานได้

ถ้าไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้ไว้ ระบบจะถือว่าเลือก AllowAll

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

นโยบายการเข้าถึงการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์


 1. เครื่องพิมพ์ทั้งหมดยกเว้นที่อยู่ในบัญชีดำจะปรากฏ
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameNativePrintersBulkAccessMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. มีเฉพาะเครื่องพิมพ์ในรายการที่อนุญาตพิเศษที่จะแสดงต่อผู้ใช้
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameNativePrintersBulkAccessMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. อนุญาตเครื่องพิมพ์ทั้งหมดจากไฟล์การกำหนดค่า
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameNativePrintersBulkAccessMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)