เครื่องพิมพ์ขององค์กรที่มีการปิดใช้

ระบุเครื่องพิมพ์ที่ผู้ใช้ใช้งานไม่ได้

ใช้นโยบายนี้ต่อเมื่อเลือก BlacklistRestriction สำหรับโหมด NativePrintersBulkAccessMode เท่านั้น

ถ้าใช้นโยบายนี้ ผู้ใช้จะใช้เครื่องพิมพ์ได้ทุกเครื่องยกเว้นเครื่องที่มีรหัสตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ รหัสดังกล่าวต้องตรงกับช่อง "ID" หรือ "GUID" ในไฟล์ที่ระบุใน NativePrintersBulkConfiguration

ค่าตัวอย่าง:

id1
id2
id3

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

เครื่องพิมพ์ขององค์กรที่มีการปิดใช้

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\NativePrintersBulkBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)