Đã tắt máy in dành cho doanh nghiệp

Chỉ định các máy in mà người dùng không thể sử dụng.

Chỉ sử dụng chính sách này nếu đã chọn BlacklistRestriction cho NativePrintersBulkAccessMode.

Nếu bạn sử dụng chính sách này thì tất cả các máy in sẽ được cung cấp cho người dùng ngoại trừ những id được liệt kê trong chính sách này. Các id này phải tương ứng với các trường "id" hoặc "guid" trong tệp đã chỉ định trong NativePrintersBulkConfiguration.

Giá trị mẫu:

id1
id2
id3

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đã tắt máy in dành cho doanh nghiệp

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\NativePrintersBulkBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)