ไฟล์การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์องค์กร

ระบุการกำหนดค่าสำหรับเครื่องพิมพ์ขององค์กร

นโยบายนี้ให้คุณระบุการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์สำหรับอุปกรณ์ Google Chrome OS รูปแบบจะเหมือนกับพจนานุกรม NativePrinters ซึ่งมีช่องเพิ่มเติมที่จำเป็นอย่าง "ID" หรือ "GUID" ต่อเครื่องพิมพ์สำหรับการอนุญาตพิเศษหรือการทำบัญชีดำ

ขนาดของไฟล์ต้องไม่เกิน 5 MB และต้องเข้ารหัสเป็น JSON ซึ่งคาดว่าเมื่อเข้ารหัสไฟล์ที่มีเครื่องพิมพ์ประมาณ 21,000 เครื่อง จะได้ไฟล์ขนาด 5 MB ระบบจะใช้แฮชแบบเข้ารหัสเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของการดาวน์โหลด

ระบบจะดาวน์โหลดและแคชไฟล์ และดาวน์โหลดอีกครั้งเมื่อ URL หรือแฮชมีการเปลี่ยนแปลง

ถ้าตั้งค่านโยบายนี้ไว้ Google Chrome OS จะดาวน์โหลดไฟล์สำหรับการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์และทำให้เครื่องพิมพ์พร้อมใช้งาน โดยสอดคล้องกับ NativePrintersBulkAccessMode, NativePrintersBulkWhitelist และ NativePrintersBulkBlacklist

ถ้าตั้งค่านโยบายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบล้างได้

นโยบายนี้ไม่มีผลต่อความสามารถในการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ของอุปกรณ์ใดๆ แต่เป็นเพียงนโยบายเพิ่มเติมการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของผู้ใช้แต่ละราย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคีมาและการจัดรูปแบบได้ที่ https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=NativePrintersBulkConfiguration

ค่าตัวอย่าง:

{
"url": "https://example.com/printerpolicy",
"hash": "deadbeefdeadbeefdeadbeefdeadbeefdeafdeadbeefdeadbeef"
}

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

ไฟล์การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์องค์กร (เราเลิกใช้งานช่องบรรทัดเดียวแล้วและจะนำออกในเร็วๆ นี้ โปรดเริ่มใช้กล่องข้อความหลายบรรทัดด้านล่างนี้)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNativePrintersBulkConfiguration
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNativePrintersBulkConfiguration
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)