Đã bật máy in dành cho doanh nghiệp

Chỉ định các máy in mà người dùng có thể sử dụng.

Chỉ sử dụng chính sách này nếu đã chọn WhitelistPrintersOnly cho NativePrintersBulkAccessMode.

Nếu bạn sử dụng chính sách này thì chỉ những máy in có id khớp với các giá trị trong chính sách này mới được cung cấp cho người dùng. Các id này phải tương ứng với các trường "id" hoặc "guid" trong tệp đã chỉ định trong NativePrintersBulkConfiguration.

Giá trị mẫu:

id1
id2
id3

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đã bật máy in dành cho doanh nghiệp

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\NativePrintersBulkWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)